Jain Teerth Darshan, Jain Darshan, Jain Yatra, Jain Pilgrims, Jain Tirthankaras
Jain Sadhu, Sadhvi, Jain Samaj, Jain Tirth Places, Namokar Mantra
Aahu Dhar Tirth
 
Adinda Tirth
 
Ankaleshwar Tirth
 
Ashta Kasar Tirth
 
Bada Gaon Tirth
 
Bahlna
 
Kushal Garh Tirth
 
Bhelupur Tirth
 
Bichiwada Tirth
 
Bijapur Tirth
 
Bijolia Tirth
 
ChulGiri Khaniyaji Tirth
 
DadaWadi Tirth
 
Elora Tirth
 
Humcha Padmavati Tirth
 
Jatwada Tirth
 
Kachner Tirth
 
Kanak Giri Tirth
 
Karguvan Tirth
 
KunthuGiri Tirth
 
Mahua Tirth
 
Mandsaour Tirth
 
Mangi Tungi Tirth
 
MoraJhadi Tirth
 
NemGiri Tirth
 
Nimola Tirth
 
Poondi Tirth
 
SawarGaon Tirth
 
Shirpur Tirth
 
Padampura Padamprabhuji
 
Paithan Tirth
 
Shirad Shahapur Tirth
 
Bhadaini Varanasi Tirth
 
Sammed Shikharji
 
Girnarji
 
Mangi Tungi
 
Pushpgiri
 
Muktagiri
 
Adishwargiri
 
Mahavir Swami's Message
 
THE JAINA LAW
 
Meri Bhavna
 
Aharji Siddha Kshetra
 
Bajrang Garh Atishaya Kshetra
 
Khajuraho Atishaya Kshetra
 
Ramtek Atishaya Kshetra
 
Seronji Atishaya Kshetra
 
Sihoniyaji Atishaya Kshetra
 
Padampura / Padamprabhu ji
 
Paithan Jain Tirth, Aurangabad
 
Shirad Shahapur Jain Tirth
 Introduction 24 Tirthankaras
Bhagwan Rishabha (Adinath) Ji
Bhagwan Ajitnath Ji
Bhagwan Sambhav Nath Ji
Bhagwan Abhinandan-Nath Ji
Bhagwan Sumatinath Ji
Bhagwan Padmaprabha Ji
Bhagwan Suparshvanath Ji
Bhagwan Chandra-Prabha Ji
Bhagwan Pushpadanta Ji
Bhagwan Shitalnath Ji
Bhagwan Shreyamsanath Ji
Bhagwan Vasupujya Ji
Bhagwan Vimalnath Ji
Bhagwan Anantanath Ji
Bhagwan Dharmanath Ji
Bhagwan Shantinath Ji
Bhagwan Kunthunath Ji
Bhagwan Aranath Ji
Bhagwan Malinath Ji
Bhagwan Munisuvrata Ji
Bhagwan Naminath Ji
Bhagwan Neminath Ji
Bhagwan Parshvanath Ji
Bhagwan Mahavira Ji
24 Tirthankar, Symbol, Pad Chinha

 

Jain Religion Mobile Applications

 
 Tirthankar(24 Bhagwan)  Heaven(Moksha)  Birthplace; Consecration  Parents ( Mata -Pita) Symbol (Chinha)
1.Lord Rishabha (Adinath)
Sarvartha-siddha
Vinittanagari;
Asthapad Mt.
Nabhiraja
& Marudevi
Bull or Ox (Bell)
2.Lord Ajitnath
Vijaya-vimana
Ayodhya; Sammed Shikharji
Jitashatru
& Vijaya devi
Elephant (Haathi)
3.Lord Sambhavnath
Uvari-magraiveka 
Shravasti; Sammed Shikhari
Jitari
& Susena mata
Horse (Ghoda)
4.Lord Abhinandannath
Jayanta-vimana

Ayodhya; Sammed Shikharji

Samvar raja
& Siddhartha devi
Monkey (Bandar)
5.Lord Sumatinath
Jayanta-vimana

Ayodhya; Sammed Shikharji

Meghaprabha
& Sumangala
Curlew or
Red Goose (kronch pakshi)
6.Lord Padmaprabhu
Uvari-magraiveka
Kaushambi; Sammed Shikharji
Dharan
& Sushima devi
Lotus (Kamal)
7.Lord Suparshvanath
Madhya-magraiveka
Varanasi; Sammed Shikharji
Pratishthasen
& Pruthvi devi
Swas-tika
8.Lord Chandraprabhu
Vijayanta
Chandrapura; Sammed Shikharji
Mahasena raja
& Sulakshana
Moon (Chandrama)
9.Lord Pushpadanta
Anata-devaloka
Kakandi-nagari; Sammed Shikharji
Sugriva raja
& Rama rani 
Croc-odile (Magar Macch)
10.Lord Sheetalnath
Achyuta-devaloka
Bhadrapura or Bhadilapura; Sammed Shikharji
Dridharatha-raja
& Sunanda
Kalpa-vriksha or ficus religiosa
11.Lord Shreyansnath
Achyuta-devaloka
Simhapuri; Sammed Shikharji
Vishnu raja
& Venu devi
Rhino-ceros (Genda)
12.Lord Vasupujya
Pranata-devaloka
Champapuri; Sammed Shikharji
Vasupujya
& Vijaya
female buffalo (Bhaisa)
13.Lord Vimalnath
Mahasara-devaloka
Kampilyapura; Sammed Shikharji
Kritavarma raja
& Suramya devi
Shukar
14.Lord Anantnath
Pranata-devaloka
Ayodhya; Sammed Shikharji
Simhasena
& Suyasah
or Sujasa
Falcon ( Baaj)
15.Lord Dharmanath
Vijaya-vimana
Ratnapuri;
Sammed Shikharji
Bhanu raja
& Suvrita
Vajra (Thunderbolt)
16.Lord Shantinath
Sarvartha-siddha
Gajapura or Hastinapuri; Sammed Shikharji
Visvasena
& Achira
Deer (Hiran)
17.Lord Kunthunath
Sarvartha-siddha
Gajapura or Hastinapuri;
Sammed Shikharji
Suryasen
& Srirani
He-Goat (Bakra)
18.Lord Arahnath
Sarvartha-siddha
Gajapura or Hastinapuri;
Sammed Shikharji 
Sudarshana
& Mitrasena Devi
Fish (Machali)
19.Lord Mallinath
Jayanta-devaloka
Mithila; Sammed Shikharji 
Kumbharaja
& Prabhavati
Jar (Kalash)
20.Lord Munisuvrata
Aparajita-devaloka
Rajgriha; Sammed Shikharji
Sumitra raja
& Padmavati
Tortoise (Kachua)
21.Lord Naminath
Pranata-devaloka
Mithila; Sammed Shikharji
Vijaya raja
& Vipra rani
Blue Water Lily or Blue Lotus (Hara Kamal)
22.Lord Neminath
Aparajita
Sauryapura;
Mount Girnar (Girnarji)
Samudra vijaya
& Shiva devi
Conch (Shankh)
23.Lord Parshvanath
Pranata-devaloka
Varanasi; Sammed Shikharji
Asvasena
& Vamadevi
Snake (Naag)
24.Lord Mahaveera
Pranata-devaloka
Kundalpur or Chitrakuta;
pavapuri
Siddhartha (Sreyansa or
Yasasvin)
& Trishala (Vidchadinna
or Priyakarini)
Lion (Sih)


Top Viewed Links
>>> Tarun Sagar Ji Maharaj >>> 24 Tirthankaras >>> Namokar Maha Mantra >>> Sammed Shikharji >>> Our Tirth Sthal >>> Girnarji

 
24 Tirthankar With Symbol Name (Hindi & English)
 
Adinath Tirthankar,Adinath Symbol Bull   Ajitnathji, Ajitnath Tirthankar, Ajitnath Symbol Elephant  
Adinathji Tirthankar, Adinath Symbol Bull   Ajitnathji Tirthankar, Ajitnath Symbol Elephant  
Sambhavnath Tirthankar, Sambhavnathji Symbol, Sambhavnathji Horse Symbol   Abhinandannathji Tirthankar, Abhinandannathji Symbol Monkey  
Sambhavnathji Tirthankar, Sambhavnathji Symbol Horse   Abhinandannathji Tirthankar, Abhinandannathji Symbol Monkey  
Sumatinatnathji Tirthankar, Sumatinathji Symbol Curlew   Padamprabhuji Tirthankar, Padamprabhuji Symbol Lotus  
Sumatinatnathji Tirthankar, Sumatinathji Symbol Curlew   Padamprabhuji Tirthankar, Padamprabhuji Symbol Lotus  
Suparshwanathji Tirthankar, Suparshwanathji Symbol Swastik   Chandraprabhuji Tirthankar, Chandraprabhu Symbol Moon  
Suparshwanathji Tirthankar, Suparshwanathji Symbol Swastik   Chandraprabhuji Tirthankar, Chandraprabhu Symbol Moon  
Pushpdantnathji Tirthankar, Pushpdantji Symbol Crocodile   Sheetalnathji Tirthankar, Sheetalnathji Symbol KalpaVruksha  
Pushpdantnathji Tirthankar, Pushpdantji Symbol Crocodile   Sheetalnathji Tirthankar, Sheetalnathji Symbol KalpaVruksha  
Shreyanshanathji Tirthankar, Shreyanshnathji Symbol Genda   Vasupujyaji Tirthankar, Vasupujyaji Symbol Buffalo  
Shreyanshanathji Tirthankar, Shreyanshnathji Symbol Genda   Vasupujyaji Tirthankar, Vasupujyaji Symbol Buffalo  
Vimalnathji Tirthankar, Vimalnathji Symbol Sukar   Anantnathji Tirthankar, Anantnathji Symbol Sehi  
Vimalnathji Tirthankar, Vimalnathji Symbol Sukar   Anantnathji Tirthankar, Anantnathji Symbol Sehi  
Dharmanathji Tirthankar, Dharmanathji Symbol Vajra   Shantinathji Tirthankar, Shantinathji Symbol Deer  
Dharmanathji Tirthankar, Dharmanathji Symbol Vajra   Shantinathji Tirthankar, Shantinathji Symbol Deer  
Kunthunathji Tirthankar, Kunthunathji Symbol Goat   Arahnathji Tirthankar, Arahnathji Symbol Fish  
Kunthunathji Tirthankar, Kunthunathji Symbol Goat   Arahnathji Tirthankar, Arahnathji Symbol Fish  
Mallinathji Tirthankar, Mallinathji Symbol Kalash   Munisuvratji Tirthankar, Munisubratji Symbol Kachua  
Mallinathji Tirthankar, Mallinathji Symbol Kalash   Naminathji Tirthankar, Naminathji Symbol Blue Lotus  
Naminathji Tirthankar, Naminathji Symbol Blue Lotus   Neminathji Tirthankar, Neminathji Symbol Shankh  
Naminathji Tirthankar, Naminathji Symbol Blue Lotus   Neminathji Tirthankar, Neminathji Symbol Shankh  
Parshwanathji Tirthankar, Parshwanathji Symbol Snake   Mahavirji Tirthankar, Mahavir Bhagwan Symbol Lion  
Parshwanathji Tirthankar, Parshwanathji Symbol Snake   Mahavirji Tirthankar, Mahavir Bhagwan Symbol Lion  

Top Viewed Links - >>> Tarun Sagar Ji Maharaj
>>> 24 Tirthankaras >>> Namokar Maha Mantra
>>>
Sammed Shikharji
>>> Our Tirth Sthal >>> Girnarji

Click Here To View Pictorial View of Bhaktamar Stotra
 
 
Bhaktamar Slok 1 | Bhaktamar Slok 2 | Bhaktamar Slok 3 | Bhaktamar Slok 4 | Bhaktamar Slok 5 | Bhaktamar Slok 6 | Bhaktamar Slok 7 | Bhaktamar Slok 8
 
Aahu Dhar Tirth   Adinda Tirth   Ankaleshwar Tirth   Ashta Kasar Tirth Bada Gaon Tirth
  Bahlna   Kushal Garh Tirth   Bhelupur Tirth   Bichiwada Tirth   Bijapur Tirth
Bijolia Tirth   ChulGiri Khaniyaji Tirth   DadaWadi Tirth   Elora Tirth   Humcha Padmavati Tirth  
  Jatwada Tirth   Kachner Tirth   Kanak Giri Tirth   Karguvan Tirth   KunthuGiri Tirth
Mahua Tirth   Mandsaour Tirth   Mangi Tungi Tirth   MoraJhadi Tirth   NemGiri Tirth  
  Nimola Tirth   Poondi Tirth   SawarGaon Tirth   Shirpur Tirth    

Sammed Shikharji   Girnarji   Mangi Tungi   Pushpgiri Muktagiri   Adishwargiri   Mahavir Swami's Message    
                             
The Jaina Law   Meri Bhavna   Aharji Siddha Kshetra   Bajrang Garh Atishaya Kshetra   Khajuraho Atishaya Kshetra   Ramtek Atishaya Kshetra   Seronji Atishaya Kshetra   Sihoniyaji Atishaya Kshetra
                             
Shirad Shahapur   Paithan   Shirad Shahapur                    

Home   Jainism Principles   Jainism History   Adinath Bhagwan   Bhaktamar Stotra Jain Pilgrimage   Tirth Route

Donate Now for Jain Online Portal
Jain Search