Jain Teerth Darshan, Jain Darshan, Jain Yatra, Jain Pilgrims, Jain Tirthankaras
Jain Sadhu, Sadhvi, Jain Samaj, Jain Tirth Places, Namokar Mantra
Aahu Dhar Tirth
 
Adinda Tirth
 
Ankaleshwar Tirth
 
Ashta Kasar Tirth
 
Bada Gaon Tirth
 
Bahlna
 
Kushal Garh Tirth
 
Bhelupur Tirth
 
Bichiwada Tirth
 
Bijapur Tirth
 
Bijolia Tirth
 
ChulGiri Khaniyaji Tirth
 
DadaWadi Tirth
 
Elora Tirth
 
Humcha Padmavati Tirth
 
Jatwada Tirth
 
Kachner Tirth
 
Kanak Giri Tirth
 
Karguvan Tirth
 
KunthuGiri Tirth
 
Mahua Tirth
 
Mandsaour Tirth
 
Mangi Tungi Tirth
 
MoraJhadi Tirth
 
NemGiri Tirth
 
Nimola Tirth
 
Poondi Tirth
 
SawarGaon Tirth
 
Shirpur Tirth
 
Padampura Padamprabhuji
 
Paithan Tirth
 
Shirad Shahapur Tirth
 
Bhadaini Varanasi Tirth
Sammed Shikharji
 
Girnarji
 
Mangi Tungi
 
Pushpgiri
 
Muktagiri
 
Adishwargiri
 
Mahavir Swami's Message
 
THE JAINA LAW
 
Meri Bhavna
 
Aharji Siddha Kshetra
 
Bajrang Garh Atishaya Kshetra
 
Khajuraho Atishaya Kshetra
 
Ramtek Atishaya Kshetra
 
Seronji Atishaya Kshetra
 
Sihoniyaji Atishaya Kshetra
 
Padampura / Padamprabhu ji
 
Paithan Jain Tirth, Aurangabad
 
Shirad Shahapur Jain Tirth
Jain Muni / Jain Sadhu and Sadhviji

We had tried to covered overall details for Jain Sadhu and SadhviJi of Jain Digambar, Our Sangh Acharya Jain Muni and Jain Sangh Details. We are making one point of contact for Jain Muni Directory.

Please provide update details with Jain Muni Sangh / Jain Muni Details.

Mail us on for updated details. jainreligion.in@gmail.com

Sangh Acharya

Sangh Muni

Acharya Shri Abhinandansagarji Maharaj

12

Upadhyay Udarsagarji Maharaj

2

Upadhyay Nirbhaysagarji Maharaj

3

Munishri Anekantsagarji Maharaj

4

Munishri Agyasagarji Maharaj

4

Aryika Pratyakshamati Mataji

1

Acharya Shri Anandsagarji Maharaj 'Maunpriy'

1

Acharyashri Bharatsagarji Maharaj

4

Aryika Shri Bharteshwarimati Mataji

3

Aryika Shri Shrutpanchmi Mataji

1

Acharya shri Chaityasagarji Maharaj

7

Acharya Shri Darshansagarji Maharaj

1

Achary shri Samtasagarji Maharaj

1

Kshullak Mardavsagarji Maharaj

1

Kshullika Manomati Mataji

1

Kshullika Satyamati Mataji

1

Acharya Shri Dayasagarji Maharaj

1

Acharya Shri Devsenji Maharaj

7

Aryika Saraswati Mataji

1

Kshullak Shantisenji Maharaj

1

Aryika Vishalmati Mataji

4

Munishri Suparshwasenji Maharaj

7

Aryika Ajitmati Mataji

2

Acharya Shri Dharmsenji Maharaj

9

Muni Shri Arahdbaliji Mahraj

2

Balacharya Siddhasenji Maharaj

2

Munishri Gyaneshwarji Mahraj

2

Munishri Veersenji Maharaj

1

Balmuni Saurabhsagarji Maharaj

1

Aryika Jindevi Mataji

3

Aryika shri Shrutdevi Mataji

2

Aryika Shri Shantmati Mataji

2

Aryika Shri Dharmamati Mataji

1

Kshullika Sunandamati Mataji

2

Acharya Shri Dharmabhushanji Maharaj

2

Munishri Sagunbhusanji Maharaj

1

Munishri Gyanbhushanji Maharaj

1

Munishri Kshamabhushanji Maharaj

1

Acharyakalp Dharmnandiji Maharaj

5

Acharya Shri Dharmanandiji Maharaj

2

Acharyashri Dhyansagarji Maharaj

1

Yuvacharya Gyanbhushanji Maharaj

1

Acharyashri Hemsagarji Maharaj

1

Acharya Shri Jaysagarji Maharaj

4

Kshu. Shantisenji Maharaj

1

Gandharacharyashri Kunthusagarji Maharaj

15

Acharya Chandrasagarji Maharaj

7

Munishri Chimaysagarji Maharaj

2

Acharyashri Devnandiji Maharaj

18

Munishri Sakalkirtiji Maharaj

1

Acharya Shri Gundharnandiji Maharaj

11

Acharyashri Guptinandiji

5

Acharayashri Kanaksagarji Maharaj

1

Acharya Shri Kanaknandiji Maharaj

4

Acharya Shri Kumudnandiji Maharaj

1

Acharayashri Kushagranandiji Maharaj

4

Aryikashri Jinvani Mataji

2

Kshullika Shraddhamati Mataji

1

Acharya Shri Paysagarji Maharaj

1

Munishri Prasannarishiji Maharaj

5

Acharyashri Padamnandiji Maharaj

10

Munishri Punyanandiji Maharaj

2

Acharyashri Sukumalnandiji Maharaj

3

Munishri Syaashnandiji Maharaj

1

Acharya Shri Vairagyanandiji Maharaj

16

Upadhyay Shri Kakumarnandji

1

Munishri Arjavnandiji Maharaj

1

Munishri Indranandiji Maharaj

5

Munishri Karmavijaynandiji Maharaj

1

Munishri Dayarishiji Maharaj

1

Munishri Viragyarishiji Maharaj

1

Aryika Kushalvani Mataji

1

Aryika Chinmayshri Mataji

1

Acharyashri Kalpavrukshanandiji Maharaj

1

Acharyashri Merubhushanji Maharaj

2

Acharyashri Nirmalsagarji Maharaj

3

Acharyashri Nirbhayasagarji Maharaj

2

Acharyashri Omsagarji Maharaj

1

Acharya Shri Pushpadantsagarji Maharaj

5

Munishri Tarunsagarji Maharaj

2

Munishri Pragasagarji Maharaj

2

Munishri Arunsagarji Maharaj

5

Munishri Prabalsagarji Maharaj

1

Munishri Prasannasagarji Maharaj

2

Munishri Punyasagarji Maharaj

2

Munishri Pulaksagarji Maharaj

2

Munishri Prakarshasagarji Maharaj

1

Munishri Prateeksagarji Maharaj

1

Munishri Pramukhsagarji Maharaj

2

Munishri Prathnasagarji

1

Munishri Pranamsagarji Maharaj

1

Munishri Prabhavsagarji Maharaj

1

Munishri Saurabhsagarji Maharaj

2

Kshullak Pragalbhsagarji Maharaj

1

Acharyashri Rayansagarji Maharaj

2

Acharyashri Rayansagarji Maharaj

1

Acharyashri Sambhavsagarji Maharaj

2

Acharayashri Sanmati Sagarji Maharaj (Tapashvi Samrat)

44

Acharayashri Sanmati Sagarji Maharaj (Vidhyabhushan)

10

Munishri Gulabbhushanji Maharaj

1

Munishri Vipransagarji Maharaj

2

Munishri Sankalpbhushanji Maharaj

2

Munishri Trilokbhushanji Maharaj

1

Munishri Shivbhushanji Maharaj

1

Aryika Shri Lakshmibhushan Mataji

1

Aryikashri Muktibhushan Mataji

2

Aryikashri Shrushthibhushanmati Mataji

2

Aryikashri Swastibhushanmati Mataji

1

Aryikashri Saraswatibhushan Mataji

2

Kshullika Pujabhushan Mataji

2

Acharyashri Sanmatisagarji

3

Munishri Sheetalsagarji Maharaj

4

Munishri Vardhmansagarji Maharaj

2

Munishri Sanyamsagarji Maharaj

1

Munishri Pavitrasagarji Maharaj

2

Munishri Pavasagarji Maharaj

2

Munishri Suratsagarji Maharaj

2

Munishri Abhinandansagarji Maharaj

2

Munishri Chandraprabsagarji Maharaj

2

Acharya Shri Subahusagarji Maharaj

3

Acharyashri Sacchidanadji Maharaj

3

Acharyashri Suryasagarji Aragkar

2

Acharyashri Siddhantsagarji Maharaj

13

Upadhyayshri Saubhagyasagarji Maharaj

4

Elacharya Shri Navinsagarji Maharaj

2

Upadhyayshri Samtasagarji Maharaj

1

Upadhyayshri Shashanksagarji Maharaj

1

Munishri Shantisagarji Maharaj

2

Munishri Sahajsagarji Maharaj

1

Munishri Subhasagarji Maharaj

1

Ganini Aryika Shri Sangammati Mataji

2

Ganini Aryika Siddhantmati Mataji

2

Ganini Aryika Saubhagyamati Mataji

2

Aryikashri Sanmatimati Mataji

1

Aryika Shri Sarasmati Mataji

2

Kshullak Sauhardsagarji Maharaj

1

Acharyashri Seemandharsagarji Maharaj

1

Acharyashri Sudharmasagarji Maharaj

1

Acharyashri Sudarshansagarji Maharaj

2

Acharyashri Suvidhisagarji Maharaj

11

Munishri Mardavnandiji Maharaj

4

Acharyashri Shantisagarji Maharaj (Porsa Wale)

3

Acharyashri Shivsagarji Maharaj

2

Munishri Shravankirtisagarji Maharaj

1

Acharya Shri Sunilsagarji Maharaj

3

Acharya Shri Sundarsagarji Maharaj

5

Acharyashri Sudarshansagarji Maharaj

3

Acharyashri Vardhmansagarji Maharaj

19

Munishri Punyasagarji Maharaj

3

Aryikarshri Prashnatmati Mataji

3

Acharyashri Vidyanandji Maharaj (Rashtrasant)

1

Acharyashri Viragsagarji Maharaj

49

Acharyashri Vidysagarji Maharaj

27

Munsihri Niyamsagarji Maharaj

2

Munishri Kshamasagarji Maharaj

1

Munishri Guptisagarji Maharaj (Upadhyay Pad Acharyashri Vidyanandji Maharaj)

1

Munishri Sudhasagarji Maharaj

3

Munishri Samtasagarji Maharaj

2

Munishri Swabhavsagarji Maharaj

3

Munishri Saralsagarji Maharaj

2

Munishri Pramansagarji Maharaj

2

Munishri Arjavsagarji Maharaj

2

Munishri Pavitrasagarji Maharaj

2

Munishri Uttamsagarji Maharaj

4

Munishri Chimaysagarji Maharaj

2

Munishri Pavansagarji Maharaj

1

Munishri Sukhsagarji Maharaj

2

Munishri Mardavsagarji Maharaj

1

Munishri Prashantsagarji Maharaj

2

Munishri Vineetsagarji Maharaj

2

Muni Prabudhasagarji Maharaj

1

Munishri Punyasagarji Maharaj

2

Munishri Paysagarji Maharaj

2

Munishri Abhaysagarji Maharaj

3

Munishri Akshaysagarji Maharaj

3

Munishri Puransagarji Maharaj

2

 

 
Click Here To View
Bhaktamar Slok 1 | Bhaktamar Slok 2 | Bhaktamar Slok 3 | Bhaktamar Slok 4 | Bhaktamar Slok 5 | Bhaktamar Slok 6 | Bhaktamar Slok 7 | Bhaktamar Slok 8
 

Top Viewed Links

>>> 24 Tirthankaras     >>> Namokar Maha Mantra    >>> Sammed Shikharji    >>> Our Tirth Sthal    >>> Girnarji   

 

 
 
Aahu Dhar Tirth   Adinda Tirth   Ankaleshwar Tirth   Ashta Kasar Tirth Bada Gaon Tirth
  Bahlna   Kushal Garh Tirth   Bhelupur Tirth   Bichiwada Tirth   Bijapur Tirth
Bijolia Tirth   ChulGiri Khaniyaji Tirth   DadaWadi Tirth   Elora Tirth   Humcha Padmavati Tirth  
  Jatwada Tirth   Kachner Tirth   Kanak Giri Tirth   Karguvan Tirth   KunthuGiri Tirth
Mahua Tirth   Mandsaour Tirth   Mangi Tungi Tirth   MoraJhadi Tirth   NemGiri Tirth  
  Nimola Tirth   Poondi Tirth   SawarGaon Tirth   Shirpur Tirth    

Sammed Shikharji   Girnarji   Mangi Tungi   Pushpgiri Muktagiri   Adishwargiri   Mahavir Swami's Message    
                             
The Jaina Law   Meri Bhavna   Aharji Siddha Kshetra   Bajrang Garh Atishaya Kshetra   Khajuraho Atishaya Kshetra   Ramtek Atishaya Kshetra   Seronji Atishaya Kshetra   Sihoniyaji Atishaya Kshetra
                             
Shirad Shahapur   Paithan   Shirad Shahapur                    

Home   Jainism Principles   Jainism History   Adinath Bhagwan   Bhaktamar Stotra Jain Pilgrimage   Tirth Route

Email us : jainreligion.in@gmail.com
Close