Jain Teerth Darshan, Jain Darshan, Jain Yatra, Jain Pilgrims, Jain Tirthankaras
Jain Sadhu, Sadhvi, Jain Samaj, Jain Tirth Places, Namokar Mantra
Aahu Dhar Tirth
 
Adinda Tirth
 
Ankaleshwar Tirth
 
Ashta Kasar Tirth
 
Bada Gaon Tirth
 
Bahlna
 
Kushal Garh Tirth
 
Bhelupur Tirth
 
Bichiwada Tirth
 
Bijapur Tirth
 
Bijolia Tirth
 
ChulGiri Khaniyaji Tirth
 
DadaWadi Tirth
 
Elora Tirth
 
Humcha Padmavati Tirth
 
Jatwada Tirth
 
Kachner Tirth
 
Kanak Giri Tirth
 
Karguvan Tirth
 
KunthuGiri Tirth
 
Mahua Tirth
 
Mandsaour Tirth
 
Mangi Tungi Tirth
 
MoraJhadi Tirth
 
NemGiri Tirth
 
Nimola Tirth
 
Poondi Tirth
 
SawarGaon Tirth
 
Shirpur Tirth
 
Padampura Padamprabhuji
 
Paithan Tirth
 
Shirad Shahapur Tirth
 
Bhadaini Varanasi Tirth
Sammed Shikharji
 
Girnarji
 
Mangi Tungi
 
Pushpgiri
 
Muktagiri
 
Adishwargiri
 
Mahavir Swami's Message
 
THE JAINA LAW
 
Meri Bhavna
 
Aharji Siddha Kshetra
 
Bajrang Garh Atishaya Kshetra
 
Khajuraho Atishaya Kshetra
 
Ramtek Atishaya Kshetra
 
Seronji Atishaya Kshetra
 
Sihoniyaji Atishaya Kshetra
 
Padampura / Padamprabhu ji
 
Paithan Jain Tirth, Aurangabad
 
Shirad Shahapur Jain Tirth

Acharya Shri 108 Vimalsagarji Maharaj

आचार्य श्री १०८ विमलसागरजी महाराज 
Acharya Shri 108 Vimalsagarji Maharaj

जन्म नाम (Birth Name)  : नेमिचंद्र जैन (Nemichandra Jain)
जन्म तिथि (Birth Place)  : अश्विनी कृष्णा ७ सन १९१५
जन्म स्थान (Birth Place)  : कोसमा उत्तरप्रदेश (Kosma Uttarpradesh)  
माता का नाम (Mother’s Name)    : कटोरिदेवी  जैन  (Katoridevi Jain)  
पिता का नाम (Father’s Name)  : बिहारिलालजी जैन (Biharilal Jain)  
मुनि दीक्षा तिथि (Muni Diksha Tithi)   : फाल्गुन शुक्ला १३ सन १९५२
दीक्षा नाम (Diksha Name)  : आचार्य विमलसागरजी महाराज (Acharya Vimalsagarji Maharaj)  
दीक्षा गुरु (Diksha Guru)   : आचार्य श्री १०८ महावीरकीर्तिजी  महाराज (Mahavirkirtiji Maharaj)  
समाधी स्थल (Samadhi Place)   : टूंडला उत्तरप्रदेश (Tundla Uttarpradesh)  
समाधी तिथि (Samadhi Tithi)   : पौष कृष्णा १२ सन १९९४
समाधी स्थान (Samadhi Place)  : सम्मेदशिखर सिद्धक्षेत्र (SammedShikharji Siddhakshetra)  
विशेषता : विध्वान, निमित्तज्ञान शिरोमणि
सन्देश : आचार्य श्री आदिसगारजी महाराज (अकलिंकर) एवं आचार्य श्री शान्तिसागरजी   महाराज (दक्षिण) की परंपरा एस युग में निर्बाध चली आ रही हैं समाज का कर्त्तव्य हैं की दोनों परम्पराओ का आगम सम्मत मानकर वात्शाल्य से धर्मं प्रभावना करे 

 
Click Here To View
Bhaktamar Slok 1 | Bhaktamar Slok 2 | Bhaktamar Slok 3 | Bhaktamar Slok 4 | Bhaktamar Slok 5 | Bhaktamar Slok 6 | Bhaktamar Slok 7 | Bhaktamar Slok 8
 

Top Viewed Links

>>> 24 Tirthankaras     >>> Namokar Maha Mantra    >>> Sammed Shikharji    >>> Our Tirth Sthal    >>> Girnarji   

 

 
Aahu Dhar Tirth   Adinda Tirth   Ankaleshwar Tirth   Ashta Kasar Tirth Bada Gaon Tirth
  Bahlna   Kushal Garh Tirth   Bhelupur Tirth   Bichiwada Tirth   Bijapur Tirth
Bijolia Tirth   ChulGiri Khaniyaji Tirth   DadaWadi Tirth   Elora Tirth   Humcha Padmavati Tirth  
  Jatwada Tirth   Kachner Tirth   Kanak Giri Tirth   Karguvan Tirth   KunthuGiri Tirth
Mahua Tirth   Mandsaour Tirth   Mangi Tungi Tirth   MoraJhadi Tirth   NemGiri Tirth  
  Nimola Tirth   Poondi Tirth   SawarGaon Tirth   Shirpur Tirth    

Sammed Shikharji   Girnarji   Mangi Tungi   Pushpgiri Muktagiri   Adishwargiri   Mahavir Swami's Message    
                             
The Jaina Law   Meri Bhavna   Aharji Siddha Kshetra   Bajrang Garh Atishaya Kshetra   Khajuraho Atishaya Kshetra   Ramtek Atishaya Kshetra   Seronji Atishaya Kshetra   Sihoniyaji Atishaya Kshetra
                             
Shirad Shahapur   Paithan   Shirad Shahapur                    

Home   Jainism Principles   Jainism History   Adinath Bhagwan   Bhaktamar Stotra Jain Pilgrimage   Tirth Route

Email us : jainreligion.in@gmail.com
Close